{{amount_with_comma_separator}} lei RON

1. Obiectiv

 

S.C. ELIXIR PRESS S.R.L. cu sediul în Str. Carbunarilor nr. 18, sector 1, 013988, București, România, număr de telefon 0372.755.400, adresa de e-mail contact@integrame-rebus.ro (în continuare, “Operatorul”) se angajează să respecte confidențialitatea și să protejeze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor si ale Clientilor website-ului www.integrame-rebus.ro (în continuare, “Persoane Vizate”).

Astfel, S.C. ELIXIR PRESS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv cele cuprinse in Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, „GDPR”)

În conformitate cu prevederile GDPR, datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Această Politică de confidențialitate are rolul de a informa Persoanele Vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre S.C. ELIXIR PRESS S.R.L., inclusiv cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrării și drepturile Persoanelor Vizate.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate pentru a reflecta schimbările legislative și evoluția operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Operator. Orice modificare substanțială a prezentei Politici de confidențialitate va fi comunicată Persoanelor Vizate prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură primirea informațiilor de către Persoanele Vizate.

 

2. Operatorul datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate

 

S.C. ELIXIR PRESS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18848/1994, având cod unic de înregistrare fiscală RO 6345572, prelucrează datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate in calitate de operator de date cu caracter personal. Persoanele Vizate pot contacta Operatorul în orice moment, prin utilizarea următoarelor date de contact:

Adresa: Str. Carbunarilor nr. 18, sector 1, 013988, București, România
E-mail: contract@integrame-rebus.ro
Număr de telefon: 0372.755.400

 

3. Scopurile, categoriile de date cu caracter personal și temeiurile de prelucrare

 

3.1. Prelucrarea datelor Utilizatorilor

 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor website-ului pentru a îmbunătăți experiența de navigare, a oferi asistență și suport, a preveni încălcarea normelor legale sau pentru a prezenta produse și informații ce pot prezenta interes pentru Utilizatori.
Scopurile, categoriile si temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Scop Categorii de date Temei de prelucrare
Asigurarea bunei funcționări, menținerea securității și îmbunătățirea continuă a website-ului. Adresa IP, ora și data accesării website-ului, durata vizitei, protocol (HTTP sau HTTPS), tipul și versiunea browser-ului de internet.

Aceste date sunt colectate prin intermediul modulelor cookie. Mai multe detalii referitoare la utilizarea modulelor cookie se regăsesc in Politica privind modulele cookie.
Interesele legitime ale Operatorului referitoare la asigurarea unei funcționări optime a website-ului, prevenirea utilizărilor abuzive și îmbunătățirea experienței de navigare.
Analiza comportamentului de navigare a website-ului, a tendințelor și înțelegerea modului de utilizare a website-ului în vederea generării de statistici, furnizării de oferte personalizate și sugestii. Istoricul interactiunilor utilizatorilor cu website-ul, istoricul comenzilor, produsele adaugate in cosul de cumparaturi, data ultimelor comenzi, produsele accesate de utilizator si durata vizitei.

Aceste date sunt colectate prin intermediul modulelor cookie. Mai multe detalii referitoare la utilizarea modulelor cookie se regăsesc in Politica privind modulele cookie.
Consimțământul

Utilizatorul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Furnizarea de asistență și suport cu privire la produse, servicii și utlizarea website-ului prin intermediul formularului de „Contact”. Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, datele cu caracter personal conținute în mesajul transmis. Interesele legitime ale Operatorului referitoare la menținerea relației cu Utilizatorii și soluționarea cererilor sau a reclamațiilor.
Furnizarea de asistență și suport cu privire la produse, servicii și utlizarea website-ului prin intermediul telefonului. Nume, număr de telefon, voce, datele cu caracter personal conținute în mesajul transmis. Consimțământul.

Utilizatorul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Procesarea cererii de abonare la newsletter și transmiterea de comunicări cu caracter comercial (marketing). Nume, adresă de e-mail. Consimțământul

Utilizatorul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Constatarea, revendicarea sau apărarea drepturilor în fața autorităților publice sau a instanțelor de judecată. Nume, adresă, adresă de e-mail, adresa IP, ora și data accesării website-ului, durata vizitei, protocol (HTTP sau HTTPS), tipul și versiunea browser-ului de internet. Interesele legitime ale Operatorului referitoare la constatarea, revendicarea sau apărarea drepturilor sale.

 

3.2 Prelucrarea datelor Clientilor

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Clientilor pentru scopuri contractuale, statistice, marketing si de securitate, precum si pentru a îmbunătăți experiența Clienților.

Scopurile, categoriile si temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clientilor sunt detaliate în tabelul de mai jos:

 

 Scop Categorii de date Temei de prelucrare
Crearea contului de Client. Nume, prenume, adresă de e-mail, parolă. Executarea contractului
Primirea, procesarea si livrarea produselor și serviciilor comandate. Nume, prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresă de e-mail, număr de telefon, produsele și serviciile comandate. Executarea contractului
Efectuarea plăților aferente produselor și serviciilor Nume, prenume, ID comandă, ID tranzacție, efectuarea/neefectuarea plății.

Informațiile referitoare la cardul utilizat de Clienți pentru efectuarea plăților nu sunt colectate, accesate sau prelucrate în orice alt mod de Operator. Aceste informații sunt prelucrate exclusiv de partenerii Operatorului ce au calitatea de entități autorizate pentru realizarea tranzacțiilor.
Executarea contractului
Restituirea sumelor platite în cazul returnării produselor sau a anulării comenzii privind serviciile. Nume, prenume, ID comandă, ID tranzacție, contul IBAN, banca la care este deschis contul. Executarea contractului
Asigurarea bunei funcționări, menținerea securității și îmbunătățirea continuă a website-ului. Adresa IP, ora și data accesării website-ului, durata vizitei, protocol (HTTP sau HTTPS), tipul și versiunea browser-ului de internet.

Aceste date sunt colectate prin intermediul modulelor cookie. Mai multe detalii referitoare la utilizarea modulelor cookie se regăsesc in Politica privind modulele cookie.
Interesele legitime ale Operatorului referitoare la asigurarea unei funcționări optime a website-ului, prevenirea utilizărilor abuzive și îmbunătățirea experienței de navigare.
Analiza comportamentului de navigare a website-ului, a tendințelor și înțelegerea modului de utilizare a website-ului în vederea generării de statistici, furnizării de oferte personalizate și sugestii. Istoricul interactiunilor utilizatorilor cu website-ul, istoricul comenzilor, produsele adaugate in cosul de cumparaturi, data ultimelor comenzi, produsele accesate de utilizator si durata vizitei.


Aceste date sunt colectate prin intermediul modulelor cookie. Mai multe detalii referitoare la utilizarea modulelor cookie se regăsesc in Politica privind modulele cookie.
Consimțământul

Clientul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Furnizarea de asistență și suport cu privire la produse, servicii și utlizarea website-ului prin intermediul formularului de „Contact”. Nume, adresă de e-mail, număr de telefon, ID comandă, datele cu caracter personal conținute în mesajul transmis. Interesele legitime ale Operatorului referitoare la menținerea relației cu Utilizatorii și soluționarea cererilor sau a reclamațiilor.
Furnizarea de asistență și suport cu privire la produse, servicii și utlizarea website-ului prin intermediul telefonului. Nume, număr de telefon, voce, ID comandă, datele cu caracter personal conținute în mesajul transmis. Consimțământul.

Clientul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Procesarea cererii de abonare la newsletter și transmiterea de comunicări cu caracter comercial (marketing). Nume, adresă de e-mail. Consimțământul.

Clientul are dreptul de a a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Constatarea, revendicarea sau apărarea drepturilor în fața autorităților publice sau a instanțelor de judecată. Nume, adresă, adresă de e-mail, adresa IP, ora și data accesării website-ului, durata vizitei, protocol (HTTP sau HTTPS), tipul și versiunea browser-ului de internet, categorii de date cu caracter personal referitoare la plasarea, plata și livrarea comenzilor, categorii de date cu caracter personal referitoare la corespondența dintre Client și Operator. Interesele legitime ale Operatorului referitoare la constatarea, revendicarea sau apărarea drepturilor sale.
Îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului, inclusiv cele impuse de legislația financiar-contabilă, legislația privind protecția consumatorului și GDPR. Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon.

Obligație legală

 

4. Consecințele refuzului de a furniza datele cu caracter personal

Operatorul prelucreaza doar acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor legitime prezentate mai sus. Astfel, Persoanele Vizate sunt rugate să furnizeze datele cu caracter personal necesare pentru derularea optima a raporturilor dintre acestea și Operator.

În situația refuzului de a furniza datele cu caracter personal menționate mai sus,

Operatorul nu va fi în masură să presteze serviciile sau să livreze produsele.

Cele de mai sus nu sunt aplicabile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator în baza consimțământului Persoanelor Vizate. Consimțământul poate fi exprimat de Persoanele Vizate în mod liber, iar refuzul/retragerea consimțământului nu va genera nicio consecință negativă pentru Persoanele Vizate.

 

5. Durata de păstrare a datelor cu caracter personal

 

Operatorul păstrează datele cu caracter personal pe toată durata relației contractuale, precum și ulterior, pentru îndeplinirea scopurilor și intereselor legitime ale Operatorului, precum și pentru conformarea cu obligațiile legale ce îi revin.

Spre exemplu, datele cu caracter personal necesar a fi incluse în registrele de contabilitate și în alte registre de evidență obligatorii în conformitate cu legislația fiscală și contabilă aplicabilă vor fi păstrate timp de 10 ani de la încetarea relației contractuale, pentru conformarea cu dispozițiile legale; datele cu caracter personal necesare constatării, revendicării sau apărării drepturilor personale în instanță vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani din momentul începerii curgerii termenului de prescripție (care poate coincide cu momentul încetării relației contractuale dintre Client și Operator).

Datele cu caracter personal prelucrate în baza consimțământului Persoanelor Vizate sunt păstrate până în momentul retragerii consimțământului.

 

6. Partajarea datelor cu caracter personal

 

Operatorul asigură securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Persoanele Vizate. Astfel, Operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal, fapt ce include prevenirea dezvăluirii neautorizate a acestora către terți.
În vederea desfășurării activității, inclusiv furnizarea și livrarea produselor și serviciilor comandate, Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

- Furnizorii de servicii de curierat, pentru livrarea produselor comandate;

- Furnizorii de servicii de plată, pentru efectuarea tranzacțiilor;

- Autorități publice și instanțe de judecată;

- Furnizorii de servicii de asistență juridică;

- Entități terțe, parteneri ai Operatorului, în scopul prezentării de materiale de marketing

 

7. Transferul datelor cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European

 

Operatorul nu transfera datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate către țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În situația în care desfășurarea activității Operatorului va necesita un astfel de transfer, Operatorul va informa în prealabil Persoanele Vizate și va implementa garanțiile de securitate prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal destinate.

 

8. Existența unui proces decizional automatizat

 

Operatorul nu adoptă decizii exclusiv în baza unor procese automatizate, decizii ce ar produce efecte juridice negative semnificative sau care ar afectează în mod similar într-o măsură semnificativă Persoanele Vizate.

 

9. Drepturile Persoanelor Vizate

 

În conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, Persoanele Vizate au următoarele drepturi:

 

 Dreptul de a fi informate Reprezintă dreptul de a fi informate cu privire la datele cu caracter personal ce sunt prelucrate, precum și cu privire la operațiunile de prelucrare a acestora.
Dreptul de acces Reprezintă posibilitatea de a obține o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și informații suplimentare în legătură cu datele si operațiunile de prelucrare.
Dreptul la rectificare Reprezintă posibilitatea de a obține corectarea datelor prelucrate de Operator, în ipoteza în care acestea sunt incorecte.
Dreptul la ștergerea datelor Reprezintă posibilitatea de a obține ștergerea datelor cu caracter personal ce sunt prelucrate de catre Operator, în cazurile și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă
Dreptul la restricționarea prelucrării Reprezintă posibilitatea de a limita operațiunile de prelucrare desfășurate de Operator cu privire la date până în momentul soluționării unei cereri de rectificare, ștergere, opoziție sau acces ce a fost înaintată de Persoana Vizată.
Dreptul la portabilitate Reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal ce au fost furnizate Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazurile și condițiile stabilite de legislația aplicabilă.
Dreptul la opoziție Reprezintă dreptul de a se opune prelucrării datelor de către Operator, în cazurile și condițiile stabilite de legislația aplicabilă.
Dreptul de a retrage consimțământul  Reprezintă dreptul de a retrage oricând consimțământul dat, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor până la momentul retragerii.
Dreptul de a depune o plângere Persoanele Vizate au dreptul de a a depune o plângere în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operator. Mai multe detalii privind modalitatea de depunere a unei plângeri pot fi regăsite pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro sau prin transmiterea unei cereri la adresa sediului ANSPDCP: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

 

Persoanele Vizate pot solicita informații și își pot exercita drepturile de mai sus prin transmiterea unei cereri în acest sens către Operator, utilizând următoarele date de contact:

Operatorul: S.C. ELIXIR PRESS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18848/1994, având cod unic de înregistrare fiscală RO 6345572

Adresa: Str. Carbunarilor nr. 18, sector 1, 013988, București, România

Adresa de e-mail: contact@integrame-rebus.ro

 

10. Definiții

 

“Utilizator” înseamnă orice persoană fizică care accesează website-ul www.integrame-rebus.ro

“Client” înseamnă orice persoană fizică care se înregistrează prin crearea unui cont pe website-ul www.integrame-rebus.ro