{{amount_with_comma_separator}} lei RON
Dreptul de retragere
Societatea comercializează prin intermediul Website-ului Produse de tip reviste. De asemenea, Societatea prestează Servicii de furnizare de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Client sau Utilizator sau personalizate pentru acesta.


În conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, Produsele si Serviciile furnizate sau prestate de Societate sunt exceptate de la obligația refritoare la dreptul de retragere. Astfel, Clienții și Utilizatorii nu beneficiază de un drept de retragere. Clienții sau Utilizatorii înțeleg că plasarea unei Comenzi implică o obligație de plată, iar returnarea sumelor plătite în temeiul Comenzii nu vor fi returnate de către Societate decât în condițiile limitativ expuse în prezentele Termene și Condiții.

Clienții sau Utilizatorii nu au dreptul de a se retrage din Contractul la Distanță. De asemenea, Clienții sau Utilzatorii își pierd dreptul de retragere în cazul Contractelor la Distanță care au ca obiect alte Servicii decât cele de personalizare/ confecționare după specificațiile prezentate de Client sau Utilizator, odată cu finalizarea serviciului de către Societate.