{{amount_with_comma_separator}} lei RON

1.  Prevederi introductive


1.1. Deținătoarea drepturilor asupra site-ului web www.integrame-rebus.ro (”Website-ul”) este societatea S.C. ELIXIR PRESS S.R.L. (“Societatea” sau “Vânzătorul”).

1.2. În conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative (“OUG 34/2014”), informațiile Societății sunt următoarele:
S.C. ELIXIR PRESS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/18848/1994, având cod unic de înregistrare fiscală RO 6345572, cu sediul în Str. Carbunarilor nr. 18, sector 1, 013988, București, România, număr de telefon 0372.755.400, cont bancar deschis la BRD, IBAN RO65BRDE445SV12285844450, adresa de e-mail contact@integrame-rebus.ro, număr de telefon 0372.755.400.

1.3. Prezentele Termene și Condiții se adresează Utilizatorilor și Clienților Societății. Prin crearea unui cont sau prin plasarea unei Comenzi pe Website, Clienții și Utilizatorii declară că au citit, au înțeles și sunt de acord cu prezentele Termene și Condiții și cu modalitatea (inclusiv online, prin utilizarea Website-ului, a e-mailului și/sau a telefonului) prin care Societatea își desfășoară activitățile de vânzare de Produse și furnizare de Servicii.

1.4. Daca Utilizatorii și Clienții un sunt de acord cu prezentele Termene și Condiții, aceștia trebuie sa înceteze de îndată utilizarea Website-ului.

1.5. De asemenea, prin crearea unui cont sau prin plasarea unei Comenzi pe Website, Clienții și Utilizatorii își exprimă acordul expres privind comunicarea cu Societatea prin utilizarea e-mailului și/sau a telefonului pentru derularea raporturilor contractuale dintre acestea. Acest acord nu implică transmiterea de comunicări de marketing. Transmiterea comunicărilor de marketing va fi realizată doar în urma obținerii unui consimtământ distinct al Utilizatorilor și/sau Clienților în acest sens.

1.6. Prezentele Termene și Condiții reglementează în principal raporturile dintre Societate și Clienți sau Utilizatori în ceea ce privește activitatea desfășurată de Societate prin intermediul Website-ului, dar vor fi aplicabile în mod corespunzător și în privința activității Societății desfășurate prin intermediul magazinelor fizice.

1.7. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentele Termene și Condiții în orice moment, modificările producând efecte fără a fi necesară notificarea Clienților sau a Utilizatorilor. În situația unor dispute, se vor aplica Termenii şi Condițiile în vigoare la data plasării Comenzii, în cazul Clienților sau de la data ultimei accesări a Website-ului, în cazul Utilizatorilor.

 

2. Obiectul

 

2.1. Prezentele Termene și Condiții fac parte integrantă din Contractul la Distanță și reglementează modul de utilizare a Website-ului, crearea contului de utilizator, modalitatea de plasare a unei Comenzi, incheierea Contractului la Distanță dintre Societate și Clienți, drepturile și obligațiile Societății, Clienților și Utilizatorilor, modalitatea de plată a Produselor și Serviciilor, modalitatea de livrare a Produselor și Serviciilor, garanțiile oferite de Societate, política de retur și răspunderea Societății, a Clienților și a Utilizatorilor.

 

3. Termene de utilizare a Website-ului

 

3.1. Accesarea și utilizarea Website-ului implică respectarea unor cerințe tehnice de către echipamentele electronice prin care se accesează Website-ul de către Utilizatori sau Clienți. Societatea un garantează disponibilitatea Website-ului și un este răspunzătoare de niciun potențial prejudiciu în cazul în care Website-ul un poate fi accesat și/sau utilizat din cauza neîndeplinirii cerințelor tehnice necesare.

3.2. Utilizarea Website-ului de către Utilizatori sau Clienți implică asumarea de către aceștia a următoarelor obligații:

3.2.1. să utilizeze Website-ul în conformitate cu prezentele Termene și Condiții și în conformitate cu legislația aplicabilă;

3.2.2. să folosească Website-ul exclusiv pentru informare sau pentru plasarea de Comenzi reale și serioase;

3.2.3. să utilizeze Website-ul în mod corespunzator unui site online de cumpărături, astfel încât să un afecteze funcționalitatea acestuia;

3.2.4. să răspundă pentru orice prejudicii cauzate Societății prin utilizarea necorespunzătoare a Website-ului.

3.3. Pentru a crea un cont de utilizator, Utilizatorii și Clienții sunt obligați să furnizeze o adresă de e-mail valabilă, precum și datele de identificare și informațiile solicitate în formularul de creare a contului. Prin apăsarea butonului de “creare cont”, Utilizatorii și clienții garantează că toate informațiile introduse sunt adevărate, complete și corecte. În situația în care Societatea deține suspiciuni rezonabile că un Utilizator sau un Client furnizează informații false, incorecte sau incomplete, Societatea își rezervă dreptul de a bloca accesul la contul de client, precum și la orice alte funcționalități a Website-ului.

3.4. Utilizatorii și Clienții au obligația de a un dezvălui niciunei alte persoane parola aferentă contului de utilizator. Pentru a menține un nivel ridicat de securitate a contului de client, Societatea recomandă utilizarea unei parole unice, neutilizată pentru logarea în conturi de pe platforme sau website-uri terțe. Nerespectarea acestei recomandări generează imposibilitatea Societății de garantare a securității contului de client. De asemenea, nerespectarea confidențialității parolei contului de utilizator poate genera prejudicii pentru Utilizator sau pentru Client, inclusiv încălcarea confidențialității datelor lor cu carácter personal.

3.5. Utilizatorul și Clientul declară în mod expres că înțeleg faptul ca nerespectarea confidențialității parolei poate genera prejudicii pentru Societate. De asemenea, Utilizatorii și Clienții declară în mod expres ca sunt de acord sa repare aceste prejudicii, inclusiv acele prejudicii ce pot fi generate prin aplicarea unor amenzi de autoritățile competentere ca urmare a nerespectării confidențialității parolei de către Utilizator sau Client.

3.6. Societatea oferă Utilizatorilor și Clienților posibilitatea de a modifica în orice moment parola aferentă contului de utilizator, prin utilizarea funcționalităților specifice ale Website-ului.

3.7. Utilizarea Website-ului, crearea unui cont de utilizator și plasarea unei Comenzi pot fi efectuate doar de persoane juridice și de persoane fizice în vârstă de mínimum 18 ani. Utilizatorii și Clienții declară în mod expres, prin crearea contului de utilizator sau prin plasarea unei Comenzi, faptul că îndeplinesc aceste condiții.

3.8. Utilizatorii și Clienții înțeleg faptul că Societatea nu poate verifica identitatea sau vârsta persoanelor ce utilizează Website-ul. Prin urmare, Societatea nu va fi răspunzătoare pentru potențialele prejudicii cauzate prin plasarea unei Comenzi de o persoană fizică ce nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici de utilizarea datelor sau a conturilor unor Utilizatori sau Clienți înregistrați de către terțe părți. Utilizatorii și Clienții sunt obligați să anunțe de îndată Societatea în legătura cu orice pierdere, divulgare, sau furt a datelor lor.

3.9. Plasarea unei Comenzi prin intermediul Website-ului nu este condiționată de crearea unui cont de utilizator.

 

4. Plasarea unei Comenzi

 

4.1. Contractul la Distanță de încheie între Societate și Client sau Utilizator prin plasarea unei Comenzi prin Website și confirmarea Comenzii prin e-mail de către Societate.

4.2. Contractul la Distanță este format din Comanda plasată de Client sau Utilizator, confirmarea Comenzii transmisă pe e-mailul Clientului sau Utilizatorului de către Societate și de prezentele Termene și Condiții.

4.3. Pentru a plasa o Comandă pentru un Produs, Clientul sau Utilizatorul urmează toți pașii de mai jos:

a) Selectează Produsul;
b) Plasează Produsul în coșul de cumpărături prin apăsarea butonului “Adaugă în coș“ și selectarea cantității ce se dorește a fi comandată;
c) Clientul sau Utilizatorul confirmă Produsele și cantitățile selectate prin apăsarea butonului “Comandă”, apoi este direcționat către formularul de comandă;
d) Clientul sau Utilizatorul trebuie să completeze datele de identificare necesare pentru încheierea și executarea Contractului la Distanță, solicitate prin formularul de Comandă. Refuzul de a introduce datele solicitate conduce la imposibilitatea încheierii Contractului la Distanță și implicit la imposibilitatea de furnizare a Produselor. Clientul sau Utilizatorul confirmă în mod expres că datele introduse sunt corecte și exacte. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse prin introducerea unor date incorecte sau inexacte. În ipoteza introducerii unor date incorecte sau inexacte, Clientul sau Utilizatorul are obligația de a anunța de îndată Societatea și de a rectifica datele. Societatea va depune diligențe rezonabile pentru a transmite Produsele către persoana identificată prin datele astfel corectate, însă Societatea nu garantează că Produsele vor fi furnizate către respectiva persoană. Orice costuri suplimentare referitoare la Produse, inclusiv costuri de transpoturi, generate de introducerea incorectă sau inexactă a datelor vor fi suportate exclusiv de către Client sau Utilizator.
e) Clientul sau Utilizatorul selectează una dintre metodele de livrare puse la dispoziție de Societate. Toate costurile legate de livrarea Produselor sunt suportate de Client sau Utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la costurile de transport la adresa inițială, costurile de transport la o adresă diferită și costurile livrării Produsului după ce livrarea inițială a eșuat din culpa Clientului sau Utilizatorului;
f) Clientul sau Utilizatorul va selecta una dintre metodele de plată acceptate de Societate, anume plata cu cardul bancar sau plata ramburs, la livrare;
g) Prin apăsarea butonului “Finalizează comandă” sau ”Plătește acum”, în funcție de metoda de plată aleasă de Client sau Utilizator, Clientul sau Utilizatorul înțelege că plasează o comandă ce implică o obligație de plată;
h)În cazul plății prin card bancar, Clientul sau Utilizatorul va apăsa butonul ”Plătește acum” și va fi redirecționat către pagina furnizorului de procesare a plăților cu care Societatea colaborează, în vederea efectuării plății;
i) În cazul plății ramburs la livrare, Clientul sau Utilizatorul va apăsa butonul “Finalizează comandă”.

4.4. Pentru a plasa o Comandă pentru un Serviciu, Clientul sau Utilizatorul urmează toți pașii de mai jos:
a) Clientul sau Utilizatorul identifică Serviciul dorit, prin consultarea secțiunii “Tipar” a Website-ului;
b) Clientul sau Utilizatorul va transmite un e-mail Societății, utilizând adresa de e-mail specificată în prezentele Termene și Condiții, prin care va specifica datele sale de identificare, inclusiv numele, prenumele și numărul de telefon, tipul Serviciului solicitat, cantitatea, caracteristicile și detaliile necesare pentru a determina obiectul Serviciului solictat;
c) Societatea poate transmite o solicitare către Client sau Utilizator de a furniza informații suplimentare. Refuzul de a transmite aceste informații determină imposibilitatea de încheiere a Contractului la Distanță și implicit imposibilitatea prestării Serviciilor;
d) Ulterior transmiterii tuturor informațiilor relevante și necesare de către Client sau Utilizator, Societatea va transmite acestuia prin e-mail o propunere de preț. Prețul este determinat de costurile totale de prestare a Serviciului, conform detaliile transmise de Client sau Utilizator, la care se adaugă adosul comercial practicat de Societate, taxele și costurile de livrare. Prețul transmis de Societate include toate aceste costuri;
e) Prin transmiterea prin e-mail a acordului cu privire la preț, Clientul sau Utilizatorul înțelege că plasează o Comandă ce implică o obligație de plată. De asemenea, Clientul sau Utilizatorul înțelege că datele și caracteristicile de prestare a Serviciului nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acordului cu privire la preț;
f) Societatea va transmite confirmarea Comenzii prin e-mail, indicând Clientului sau Utilizatorului modalitatea acceptată de plată a prețului, împreună cu datele necesare pentru efectuarea acesteia. Prestarea Serviciului va începe doar ulterior creditării contului Societății cu suma agreată.

4.5. Societatea va transmite Clientului sau Utilizatorului o confirmare a Comenzii plasate, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa de e-mail furnizată de Client sau Utilizator. În cazul plății prin card bancar, confirmarea transmisă de Societate produce efecte doar din monmentul în care procesatorul de plăți confirmă efectuarea plății către Societate.

4.6. Prin finalizarea Comenzii, Clientul sau Utilizatorul consimte expres ca Societatea să il contacteze prin orice mijloc adecvat pentru a comunica orice aspecte legate de Comandă, Produse sau Servicii.

4.7. Societatea ofera Clienților și Utilizatorilor posibilitatea de a intra în contact cu Societatea prin intermediul telefonului, pentru a primi asistență în legătură cu achiziționarea Produselor și Serviciilor. Contractul la Distanță nu va fi incheiat prin intermediului telefonului.

4.8. Afișarea pe Website a Produselor nu implică o garanție din partea Societății cu privire la disponibilitatea acestora. În cazul în care un Produs nu poate fi furnizat, Societatea va transmite o notificare Clientului sau Utilizatorului prin e-mail și va returna sumele plătite de Client sau Utilizator în termenul maxim stabilit de legislația aplicabilă. Societatea răspunde de eventualele prejudicii ce pot fi cauzate prin imposibilitatea de a furniza Produsul comandat doar în limita prețului plătit de Client sau Utilizator, iar Clientul sau Utilizatorul renunță în mod expres la dreptul de a solicita daune-interese suplimentare prețului.

4.9. Informațiile afișate pe Website în legătură cu Produsele și Serviciile, inclusiv imaginile și descrierile referitoare la acestea nu constituie o obligație a Societății, fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

5. Condiții de vânzare


5.1. Societatea își rezervă dreptul de denunțare unilaterală a Contractului la Distanță. Societatea poate exercita acest drept înaintea livrării Comenzii către Client. Pentru denunțare, Societatea va notifica Clientul sau Utilizatorul prin intermediul e-mailului cu privire la denunțarea unilaterală și va restitui sumele plătite de Client sau Utilizator cu titlu de preț al Comenzii, precum și costurile de transport. Orice alte costuri suplimentare ce au fost suportate de Client sau Utilizator vor rămâne în sarcina acestuia.

5.2. Prețul Produselor afișate pe Website sunt exprimate în lei și includ T.V.A.. Prețul afișat nu include costul transportului Produselor la adresa Clientului sau Utilizatorului.

 

5.3. Prețul serviciului de transport este afișat în formularul de Comandă și este calculat în funcție de numărul Produselor comandate și de adresa de livrare stabilită de Client sau Utilizator. Costul transportului este suportat de Client sau Utilizator.

5.4. Orice alte costuri suplimentare, inclusiv comisioane bancare de conversie valutară și costuri de livrare la o adresă diferită de cea din Comandă, vor fi suportate de Client.

5.5. Clientul sau Utilizatorul are obligația de a plăti prețul Produselor sau al Serviciilor odată ce Comanda a fost transmisă Societății.

 

6. Modalități de plată

 

6.1. Societatea oferă următoarele metode de plată, pentru îndeplinirea obligației de plată de către Clienți sau Utilizatori:
a) plata cu card bancar, prin intermediul furnizorilor autorizați de procesare a plăților cu care Societatea colaborează;
b) plata ramburs, prin numerar, plată ce va fi efectuată de către Client sau Utilizator direct curierului sau persoanei însărcinată de Societate să efectueze livrarea.

6.2. Datele cardului bancar folosit de Client sau Utilizator pentru plată nu vor fi accesabile Societății. Datele cardului bancar sunt procesate exclusiv de către furnizorul autorizat pentru procesarea plăților cu care Societatea colaborează.

6.3. Clientul sau Utilizatorul care optează pentru plata ramburs este obligat să efectueze plata odată cu livrarea Produselor sau a Serviciilor. Refuzul de a plăti echivalează cu încetarea de drept a Contractului la Distanță, Societatea fiind absolvită de orice obligații în baza acestui contract. Clientul sau Utilizatorul rămâne răspunzător față de Societate pentru orice prejudicii cauzate prin refuzul de a plăti.

6.4. Prețul, modalitatea de plată și metoda de livrare sunt specificate în confirmarea Comenzii ce este transmisă de Societate Clienților sau Utilizatorilor.

6.5. Societatea va emite factura fiscala aferentă Produselor sau Serviciilor comandate de Client sau Utilizator, în conformitate cu datele introduse de Client sau Utilizator în formularul de Comandă. Clientul sau Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și complete, necesare pentru întocmirea facturii, în conformitate cu legislația aplicabilă.

6.6. Clientul sau Utilizatorul consimte în mod expres, prin transmiterea Comenzii, la emiterea și primirea facturilor fiscale în format electronic. Societatea va transmite factura fiscală la adresa de e-mail menționată de Client sau Utilizator în formularul de Comandă.

 

7. Livrarea

 

7.1. Livrarea Produselor și a Serviciilor se realizează prin reprezentanți ai Societății sau prin curieri reprezentanți ai partenerilor Societății ce prestează servicii de transport.

7.2. Clientul sau Utilizatorul alege metoda de livrare dorită prin formularul de Comandă. Costul serviciilor de transport sunt evidențiate distinct în formularul de Comandă.

7.3. Toate costurile aferente serviciilor de transport/livrare sunt în sarcina Clientului sau Utilizatorului.

7.4. Socieatatea va livra Produsele comandate în maximum 5 zile calendaristice de la momentul încheierii Contractului la Distanță. În cazul în care Produsele nu sunt livrate în acest termen, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a solicita Societății livrarea Produselor într-un termen rezonabil, ce nu va fi mai mic de 20 de zile calendaristice. Omisiunea de a livra Produsele în termenul suplimentar antemenționat conferă dreptul Clientului sau Utilizatorului de a rezilia Contractul la Distanță.

7.5. Clientul sau Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, pe tot parcursul intervalului orar în care transportatorul anunță că va livra Produsele. Încălcarea acestei obligații poate genera costuri suplimentare de transport, costuri ce vor fi suportate de Client sau Utilizator.

7.6. Livrarea se consideră efectuată în momentul predării Produselor Clientului sau Utilizatorului.

7.7. Răspunderea Societatății pentru prejudiciile cauzate Clientului, Utilizatorului sau terților și generate de obligațiile referitoare la livrare este limitată la prețul plătit de Client sau Utilizator. 

 

8. Dreptul de retragere

 

8.1. Societatea comercializează prin intermediul Website-ului Produse de tip reviste. De asemenea, Societatea prestează Servicii de furnizare de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Client sau Utilizator sau personalizate pentru acesta.

8.2. În conformitate cu dispozițiile OUG 34/2014, Produsele si Serviciile furnizate sau prestate de Societate sunt exceptate de la obligația refritoare la dreptul de retragere. Astfel, Clienții și Utilizatorii nu beneficiază de un drept de retragere. Clienții sau Utilizatorii înțeleg că plasarea unei Comenzi implică o obligație de plată, iar returnarea sumelor plătite în temeiul Comenzii nu vor fi returnate de către Societate decât în condițiile limitativ expuse în prezentele Termene și Condiții.

8.3. Clienții sau Utilizatorii nu au dreptul de a se retrage din Contractul la Distanță. De asemenea, Clienții sau Utilzatorii își pierd dreptul de retragere în cazul Contractelor la Distanță care au ca obiect alte Servicii decât cele de personalizare/ confecționare după specificațiile prezentate de Client sau Utilizator, odată cu finalizarea serviciului de către Societate.

 

9. Procedura de soluționare a reclamațiilor

9.1. Orice reclamații cu privire la Produse sau Servicii pot fi trimise de către Client sau Utilizator în scris, utilizând datele de contact de mai jos:

- C. ELIXIR PRESS S.R.L.

- Adresă: Carbunarilor nr. 18, sector 1, 013988, București, România.

9.2. De asemenea, Clientul sau Utilizatorul poate transmite o reclamație referitoare la Produse sau Servicii la adresa de e-mail contact@integrame-rebus.ro .

9.3. În vederea soluționării reclamației, Clientul sau Utilizatorul trebuie să precizeze obiectul reclamației, Produsul sau Serviciul comandat la care se referă reclamația, detalii cu privire la defect, documente, inclusiv forografii, care să susțină cele prezentate în reclamație și datele de contact ale celui ce depune reclamația.

9.4. Societatea va analiza reclamația și va contacta Clientul sau Utilizatorul pentru furnizarea de datelii suplimentare, daca este cazul. Societatea va soluționa reclamația în termen de 30 de zile din momentul primirii acesteia și va informa Clientul sau Utilizatorul cu privire la rezultat.

9.5. În situația în care Clientul sau Utilizatorul nu este mulțumit de modalitatea în care a fost soluționată reclamația, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente sau poate apela la procedura de soluționare alternativă a litigiilor ce este prezentată în prezentele Termene și Condiții la Capitolul referitor la soluționarea diferendelor.

9.6. Societate se obligă să furnizeze Produse conforme.

9.7. Produsele sunt considerate a fi conforme dacă nu conțin defecte ce afectează în mod substanțial posibilitatea Clientului sau Utilizatorului de a le folosi potrivit destinației uzuale a acestora.

9.8. În cazul în care Produsul prezintă defecte care afectează în mod substanțial posibilitatea Clientului sau Utilizatorului de a le folosi potrivit destinației uzuale a acestora, Clientul sau Utilizatorul are dreptul la înlocuirea Produsului cu unul ce nu prezintă astfel de defecte.

9.9.Dacă înlocuirea Produsului nu este posibilă, Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a rezilia Contractul la Distanță și la restituirea prețului plătit.

9.10. Înlocuirea Produsului va fi realizată de Societate într-un termen rezonabil de la momentul returnării Produsului cu defecte de către Client sau Utilizator. Termenul va fi stabilit de comun acord prin intermediul e-mailului sau a telefonului și nu poate fi mai mic de 10 zile.

9.11. În cazul imposibilității înlocuirii Produsului, Societatea va restitui prețul în termen de 14 zile din momentul stabilirii imposibilității de înlocuire. În situația în care plata Produselor a fost realizată prin intermediul cardului bancar, Societatea va returna prețul în contul IBAN aferent cardului bancar prin intermediul căruia a fost realizată plata. În situația în care plata Produselor a fost realizată în numerar, în sistem ramburs, Clientul sau Utilizatorul va transmite Societății datele necesare restituirii prețului prin transfer bancar. Societatea va restitui prețul în contul bancar indicat de Client sau Utilizator, în termen de 14 zile din momentul furnizării de către Client sau Utilizator a datelor necesare efectuării transferului bancar.

9.12. Clientul sau Utilizatorul are obligația de a returna Produsul ce prezintă defecte în termen de maximum 14 zile de la momentul soluționării reclamației.

 

10. Cesiunea și subcontractarea

 

10.1. Societatea are dreptul de a cesiona Contractul la Distanță, precum și parte din obligațiile și drepturile pe care Societatea le are în temeiul acestuia, fără a fi necesar acordul Clientului sau utilizatorului.

10.2. Societatea are dreptul de a subcontracta total sau parțial îndeplinirea oricăror obligații născute în baza Contractului la Distanță, fără a fi necesar acordul Clientului sau Utilizatorului.

 

11. Drepturi de proprietate intelectuală

 

11.1. Numele și sigla Societății, Website-ul, bazele de date, imaginile, precum și orice alte informații sau date disponibile prin intermediul Website-ului sunt proprietatea exclusivă a Societății, fiind protejate de drepturi de autor.

11.2. Clientul sau Utilizatorul are dreptul de a utiliza Website-ul gratuit, exclusiv în scopul plasării de Comenzi sau pentru informarea sa personală.

11.3. Produsele, inclusiv informațiile prezentate în Produse, imaginile, modul de aranjare a datelor și a informațiilor și know-how-ul de realizare a Produselor, sunt proprietatea exclusivă a Societății, fiind protejate de drepturi de autor ce aparțin Societății și partenerilor acesteia.

11.4. Clientul sau Utilizatorul nu are dreptul de a reproduce Produsele și/sau elementele din care Produsul este compus.

 

12. Răspundere

 

12.1. Societatea nu este răspunzătoare pentru prejudiciile produse Clienților, Utilizatorilor sau terților prin utilizarea Website-ului, a Produselor sau a Serviciilor Societății. Clienții și Utilizatorii folosesc Produsele și Serviciile Societății pe propriul risc, Societatea nefiind răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate. Prin plasarea unei Comenzi, Clienții și Utilizatorii acceptă în mod expres prezenta clauză de excludere a răspunderii Societății.

12.2. Societatea nu garantează disponibilitatea Website-ului. Societatea nu garantează faptul că Website-ul sau serverele pe care Website-ul este găzduit nu conțin viruși, erori, omisiuni sau factori perturbatori similari. Clienții și Utilizatorii folosesc Website-ul pe propria răspundere, Societatea fiind exonerată de răspunderea pentru prejudiciile ce ar putea fi cauzate Clienților, Utilizatorilor sau terților prin utilizarea Website-ului sau a informațiilor incluse pe Website. Prin accesarea Website-ului, Clienții și Utilizatorii acceptă în mod expres prezenta clauză de excludere a răspunderii Societății.

12.3. În cazul în care clauzele referitoare la excluderea răspunderii Societății ar fi considerate nule, iar Societatea ar fi considerată răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate, răspunderea Societății este limitată la valoarea sumelor plătite de Client sau Utilizator cu titlu de preț al Produselor sau Serviciilor. Prin plasarea unei Comenzi, Clienții și Utilizatorii acceptă în mod expres prezenta clauză de limitare a răspunderii Societății.

 

13. Forța majoră

 

13.1. Niciuna dintre părțile Contractului la Distanță nu răspunde pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor Contractului la Distanță, daca acestea au fost cauzate de un eveniment de forță majoră ce a survenit ulterior încheierii Contractului la Distanță și care afectează posibilitatea părților de a-și executa obligațiile.

13.2. Partea care invocă un caz de forță majoră are obligația de a informa cealaltă parte în legătura cu intervenția cazului de forță majoră în termen de 7 zile de la survenirea acestuia. Informarea este considerată eficace doar dacă sunt furnizate în cadrul termenului de 7 zile dovezi cu privire la existența și relevanța cazului de forță majoră pentru neexecutarea obligațiilor.

13.3. Pe tot parcursul existenței cazului de forță majoră, Contractul la Distanță este suspendat. Dacă durata cazului de forță majoră este mai mare de 30 de zile, oricare dintre părți are dreptul de a transmite celeilalte părți o notificare de încetare de drept a Contractului la Distanță, fără obligația niciuneia dintre părți de a plăti daune-interese.

 

14. Legea aplicabilă și soluționarea diferendelor

 

14.1. Legea aplicabilă raporturilor contractuale dintre Societate și Clienți sau Utilizatori este legea română.

14.2. Societatea și Clienții sau Utilizatorii sunt de acord să soluționeze orice dispută generată de Contractul la Distanță pe cale amiabilă.

14.3. În situația în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord, disputa va fi soluționată de instanțele judecătorești competente din România, potrivit normelor de drept comun.

14.4. Clientul sau Utilizatorul are posibilitatea de a apela la mecanismul de soluționare alternativă a litigiilor. În vederea soluționării alternative a litigiilor, Clienții și Utilizatorii pot depune o cerere scrisă în acest sens către Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin utilizarea următoarelor date de contact:

- adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865;

- tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62;

- e-mail: dsal@anpc.ro.

Pentru mai multe detalii despre procedura de soluționare alternativă a litigiilor, Clienții și Utilizatorii pot accesa următoarele link-uri ale Comisiei Europene și ale ANPC:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

https://anpc.ro/en/ce-este-sal/

 

15. Definiții

 

15.1. În contextul prezentelor Termene și Condiții, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:

- Client înseamnă orice persoană care are vârsta de peste 18 ani și îsi creează un cont de utilizator pe Website.

- Utilizator înseamnă orice persoană care are vârsta de peste 18 ani și accesează sau utilizează în orice mod Website-ul.

- Comandă înseamnă o solicitare fermă de furnizare de Produse și/sau Servicii de către Societate, solicitare ce este asumată și transmisă de către Client sau Utilizator.

Produse înseamnă orice bun (de exemplu, reviste) prezentat pe Website.

- Servicii înseamnă activitățile pe care Societatea le prestează și care sunt prezentate pe Website.

- Contract la Distanță înseamnă contractul încheiat între Societate și Client sau Utilizator, fără prezența fizică simultană a părților, ce este compus din Comandă, confirmarea Comenzii și prezentele Termene și Condiții.